La Càtedra cercarà experts i expertes per a fomentar la publicació de documents, articles o llibres que aprofundisquen en les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. També promourà la publicació de materials escolars que sintonitzen amb aquesta línia d'actuació.

Pascual, Vicent (2023): Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) en un context de minorització lingüística
De la teoria a la pràctica, Ed. Octaedro – Càtedra de Multilingüisme – Universitat d’Alacant – Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (GVA).