La Càtedra cercarà experts i expertes per a fomentar la publicació de documents, articles o llibres que aprofundisquen en les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. També promourà la publicació de materials escolars que sintonitzen amb aquesta línia d'actuació.