Amb aquest llibre el professorat en exercici i el que està  en formació disposaran d’una informació fonamental per a millorar la pràctica docent en valencià aprofundint en el tractament integrat de llengües i continguts.

Llibre publicat en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

 

Pascual, Vicent (2023): Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) en un context de minorització lingüística
De la teoria a la pràctica, Ed. Octaedro – Càtedra de Multilingüisme – Universitat d’Alacant – Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (enllaç al llibre en accés obert).