Pròximament, la Càtedra de Multilingüisme convocarà borses d’ajudes per a la realització d’activitats diverses relacionades amb les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. S’hi podran encabir col·laboracions per a la celebració de congressos, simposis, jornades, cursos, pràctiques docents, activitats educatives, entre altres.