Pròximament, la Càtedra de Multilingüisme convocarà premis per a la planificació o la realització de bones pràctiques educatives relacionades amb les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. Aquests premis estaran oberts al professorat i als departaments de qualsevol de les matèries i de tots els nivells educatius del sistema educatiu valencià.