cast  eng

cast – eng

cast – eng

Objectius

La Càtedra centra el seu objecte d’estudi en la situació sociolingüística valenciana mitjançant la realització d’activitats relacionades amb la investigació, formació, difusió i divulgació de metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, especialment vinculades amb l’ensenyament del valencià, dins del model lingüístic del sistema educatiu valencià, així com l’anàlisi i l’estudi de la implementació d’aquest. 

Aquest interés s’empara en els resultats i conclusions del Consell d’Europa sobre la necessitat de millorar les competències plurilingües de la ciutadania europea i en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, l’objectiu de la qual és la prevenció i el desenvolupament de les llengües minoritàries, com és el cas del valencià, en els diversos àmbits públics.

Es fa necessari continuar col·laborant per a garantir la creació d’estructures científiques i acadèmiques en l’àmbit universitari que proporcionen a les noves generacions un espai d’estudi i reflexió i crear, així, un discurs pedagògic més favorable a la normalització lingüística del valencià i a l’ensenyament-aprenentatge en un model educatiu plurilingüe

Entitats Col·laboradores

Conselleria d’Educació Cultura i Esport – Generalitat Valenciana

Universitat d’Alacant

Resolució

Resolució de la Consellería d’Educació per la qual es concedeix la subvenció per a la creació de la càtedra

 

Direcció i equip

Director:
Carles Segura-Llopes

Membres de la comissió mixta de seguiment:

Presideix: Esther Algarra Prats, Secretària General, per delegació de la Rectora

Hèctor Càmara Sempere (Director del Secretariat de Llengües)

Jordi Manuel Antolí Martínez (Director de la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la UA)

Irene Mira Navarro (Unitat per a l’Educació Multilingüe de la UA)

Hèctor Càmara Sempere (Director del Secretariat de Llengües)

Membres de la comissió mixta de seguiment

Dèlia Amorós Pinos (Professora de Secundària)

Paül Limorti Payà (Director del CEFIRE de Elda)

Iolanda Gregori Agulles (Assessora del SEP)

Group 6 CopyCreated with Sketch.

More Information?

Fill out your details and we will get back to you as soon as possible.