Aquesta secció de la pàgina web té com a objectiu oferir especialment al professorat recursos i materials que puguen servir per a enriquir les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. Hem concebut la secció dividida en tres camps temàtics. 

D’una banda, en l’apartat Bones pràctiques educatives anirem arreplegant, en formats diferents, dinàmiques, unitats didàctiques, seqüències didàctiques o projectes de treball recopilats gràcies a l’activitat de la Càtedra.

En segon lloc, en l’apartat Educació plurilingüe i intercultural s’acolliran les reflexions de caràcter més teòric com ara informes, documents de treball, manuals, etc. lligats a aspectes organitzatius, metodològics o lingüístics; així com ferramentes i recursos que serveixen per a desplegar els objectius de l’educació plurilingüe i intercultural. 

Finalment, la pestanya Investigació en multilingüisme contindrà recerques i altres treballs d’investigació relacionats amb la temàtica de la Càtedra.

A més a més, hi ha un apartat anomenat Enllaços d’interés en què volem consignar accessos a webs institucionals o blogs personals que creiem que poden ser interessants en el desplegament d’una educació plurilingüe i intercultural adequada a la situació sociolingüística valenciana.

Procurarem etiquetar cada recurs per a facilitar les cerques.