Pròximament, la Càtedra de Multilingüisme convocarà premis d’investigació que tindran com a objectiu la promoció de tesis doctorals sobre metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana. Aquests premis estaran oberts a tesis doctorals realitzades en les universitats valencianes i que estiguen vinculades a la temàtica desplegada per la Càtedra.