Al final de cada exercici, la Comissió Mixta aprovarà una memòria anual de les activitats realitzades per la Càtedra, a proposta del director. Encara falta un poc perquè puguem penjar ací la primera memòria!