El Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) és una metodologia…